Idiomas
Consejos de Seguridad Vial

Consells


Consells de seguretat viària Consells de seguretat viària

Operacions preventives a càrrec de l'usuari

 • Reviseu els nivells d'oli del motor, oli de la servodirecció, líquid refrigerant, líquid de frens i aigua de l'eixugaparabrises.
 • Reviseu l'estat de les escombretes d'eixugaparabrises.
 • Comproveu els giclers de l'eixugaparabrises.
 • Reviseu la pressió dels pneumàtics (inclosa la roda de recanvi).
 • Reviseu visualment el desgast dels pneumàtics i les possibles deformacions anormals de la banda de rodolament.
 • Reviseu el funcionament de tots els dispositius de senyalització, com ara intermitents, ordinaris, llums de frenada, llums de marxa enrere, avisador acústic, etc.
 • Verifiqueu el retorn a repòs de la palanca d'intermitents.
 • Reviseu el funcionament dels llums de carretera, d'encreuament i de boira.
 • Reviseu l'encesa i el funcionament correcte dels indicadors del quadre d'instruments.
 • Comproveu els retrovisors i el seu reglatge.
 • Comproveu la bateria i la instal·lació elèctrica.
 • Comproveu el retorn automàtic i de bloqueig per inèrcia de tots els cinturons de seguretat.
 • Comproveu i poseu en funcionament el sistema de calefacció fora de la temporada d'ús.
 • Comproveu les manetes i els sistemes de les portes i les finestres.
 • Comproveu el tancament del capó.
 • Comproveu els pedals d'accionament i els seus revestiments, i verifiqueu que no tinguin massa joc.
 • Verifiqueu l'existència d'eines, recanvis i triangles de presenyalització homologats.

Borde inferior

Accessos directes

Logo Applus

Comparteixi-ho amb els seus contactes: