Idiomas
Equivalència de pneumàtics

Equivalència de pneumàtics


Abans de canviar els pneumàtics del vehicle, comproveu que compleixin les normes corresponents a cada tipus de vehicle i model.
Feu servir sempre pneumàtics homologats pel fabricant i amb les dimensions, característiques i configuració recomanats o equivalents.

Es consideren pneumàtics equivalents aquells que compleixen els següents requisits:

ÍNDEX DE CÀRREGA
L'índex de capacitat de càrrega haurà de ser igual o superior al de qualsevol dels pneumàtics que figuren a la targeta ITV del vehicle.

CATEGORIA DE VELOCITAT
La categoria de velocitat haurà de ser igual o superior a la de qualsevol dels pneumàtics que figuren a la targeta ITV del vehicle.

LLANDA
La llanda haurà de ser la que correspongui al pneumàtic muntat.

INTERFERÈNCIES
No pot haver-hi interferències entre el pneumàtic i altres parts del vehicle.

AMPLE DE VIA
No haurà de superar-se la tolerància de +30 i -30 mm d'ample de via que consta a la targeta ITV del vehicle.

SENTIT DE GIR
Cal respectar el sentit de gir del pneumàtic

TOLERÀNCIA DIMENSIONAL
Tolerància admesa del diàmetre nominal exterior entre +3% i -3%

Els pneumàtics marcats amb les sigles FRT (pneumàtics de gir lliure) només poden muntar-se en eixos portants. No els munteu mai en eixos direccionals ni motrius.
Un eix portant és qualsevol eix d'un vehicle automotriu que no sigui de tracció ni de direcció, com ara l'eix posterior d'un vehicle amb direcció i tracció davanteres.
Selecciona el tipus de vehicle
Introdueix el tipus de pneumàtic que figura en el targeta de la inspecció tècnica de vehicles
Introdueix el tipus de pneumàtic muntat al teu vehicle


Enviarampla del pneumàtic
en mil·límetres
relació ample / alt
(relació d’aspectes)
Radial
diàmetre de la llanta
en polzades
índex de càrrega
i velocitat
Borde inferior

Accessos directes

Logo Applus

Comparteixi-ho amb els seus contactes: