Idiomas
Aviso Legal

Avís legal


I. INFORMACIÓ GENERAL


Aquesta pàgina web és propietat d'APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU, amb domicili social a la carretera d'accés a la Facultat de Medicina s/n, Campus UAB, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 33.378, foli 57, full B-224.852, inscripció 28a i CIF B-81041444, així com d'APPLUS ITEUVE EUSKADI, SAU, amb domicili a Zamudio (Biscaia), Polígon Ugaldeguren 1, parcel•la 8, inscrita al Registre Mercantil de Biscaia, tom 3332, foli 144, full BI-7885, inscripció 3a i CIF A-48551915. D'ara endavant, ens referirem a totes dues com a APPLUS+ Iteuve.


Les dues societats esmentades pertanyen al grup Applus. Per veure quines societats formen el grup, feu clic aquí.


II. OBJECTE


Aquest lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris a la informació, les activitats, els productes i els serveis diversos oferts per APPLUS+ Iteuve.


La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari del lloc, cosa que implica l'adhesió a les condicions presents a la versió publicada en el moment que s'hi accedeix. Per aquesta raó, APPLUS+ Iteuve recomana a l'usuari que llegeixi aquestes condicions atentament cada cop que accedeixi al lloc web. L'accés a aquest lloc web i la utilització dels materials que conté impliquen que heu llegit i accepteu aquestes condicions sense cap reserva.


APPLUS+ Iteuve podrà alterar, en qualsevol moment i sense avisar prèviament, el disseny, la presentació i/o la configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar-ne les condicions generals i/o les condicions particulars requerides per utilitzar-lo.


APPLUS+ Iteuve declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina web i que no estigui gestionada directament pel nostre administrador de webs.


III. RESPONSABILITAT


APPLUS+ Iteuve no es fa responsable de les deficiències de servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del funcionament incorrecte o de l'ús de versions no optimitzades dels navegadors.


APPLUS+ Iteuve no es responsabilitza de cap virus informàtic que pogués causar danys, procedent de la navegació per les pàgines.


APPLUS+ Iteuve no es responsabilitza de continguts o opinions de tercers que s'aboquin al seu lloc web ni de la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o cercadors del lloc web, atès que la seva funció consisteix a informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web, i en cap cas implica cap suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes fonts. Per tot això, APPLUS+ Iteuve no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.


IV. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


En compliment de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta comunicació quedeu informat de manera precisa i inequívoca que les vostres dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer de dades de la titularitat d'Applus Iteuve Technology SLU o Applus Iteuve Euskadi SAU, juntament amb les dades personals que ens faciliteu durant la navegació pel nostre lloc web, amb la finalitat de poder gestionar la vostra petició, així com d'enviar-vos informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis, ofertes i novetats que considerem del vostre interès. L'usuari autoritza expressament Applus Iteuve Technology SLU i Applus Iteuve Euskadi SAU perquè utilitzin aquestes dades per a les finalitats descrites abans. En cas de comunicacions comercials enviades a través del correu electrònic o d'un mitjà equivalent, l'usuari dóna el seu consentiment exprés per a la tramesa de publicitat per aquest mitjà.


S'informa que, per tal de tractar la tramitació de les vostres sol•licituds de manera eficaç i eficient, les vostres dades poden ser cedides a les diferents empreses del Grup Applus+, per la qual cosa aquest avís legal serveix com a consentiment inequívoc, amb l'únic objectiu de complir la finalitat o les finalitats exposades anteriorment. La llista completa de les empreses pertanyents al Grup Applus, les adreces i les activitats es pot trobar a la pàgina web següent: www.applus.com «Condicions d'ús i política de privacitat». Us preguem que reviseu aquesta pàgina web amb regularitat.


APPLUS+ Iteuve es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.


L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i de la correcció de les dades facilitades a Applus Iteuve Technology SLU i Applus Iteuve Euskadi SAU, les quals resten eximides de qualsevol responsabilitat relacionada amb aquestes dades.


Els camps marcats amb un asterisc (*) als formularis habilitats a la pàgina s'han d'emplenar obligatòriament, de manera que, en cas de no emplenar-ne algun, no es podrà realitzar l'enviament.


La pàgina web d'APPLUS+ Iteuve utilitza les anomenades cookies o galetes, que són petits fitxers de dades que poden desar-se al disc dur. La finalitat de les galetes és recollir, emmagatzemar i traçar la informació per a usos estadístics, amb l'objectiu de millorar els productes i serveis d'APPLUS+ Iteuve, així com la navegació per la pàgina web. Les galetes no permeten l'accés a cap tipus d'informació personal per part de tercers.


Per acabar, us informem que en qualsevol moment podreu accedir a aquest fitxer amb la finalitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte de les vostres dades personals mitjançant una comunicació escrita a Applus+, Servei de protecció de dades d'Applus, Campus UAB, carretera d'accés a la Facultat de Medicina s/n, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès (Barcelona). No us descuideu d'incloure-hi "Ref. Protecció de dades" i d'adjuntar una fotocòpia del vostre DNI o document identificatiu. També podeu enviar-ho a lopd@applus.com.


V. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL


Aquest lloc web és propietat d'APPLUS+ Iteuve. Els drets de propietat intel•lectual i els drets d'explotació i reproducció d'aquest lloc web, les seves pàgines i pantalles, la informació que contenen, l'aparença i el disseny, així com els vincles establerts des d'aquest lloc a altres llocs web propietat d'APPLUS+ Iteuve, en són propietat exclusiva, llevat que s'especifiqui alguna altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol altre producte o servei oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut que en fes alguna persona diferent del seu titular legítim podrà ser perseguit d'acord amb la legislació vigent. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest lloc web per a un ús personal i privat.


Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d'aquest lloc web sense l'autorització prèvia per escrit d'APPLUS+ Iteuve.


En aquest sentit, APPLUS+ Iteuve es reserva l'exercici de les accions legals oportunes en defensa dels seus drets.


Borde inferior

Accessos directes

Logo Applus

Comparteixi-ho amb els seus contactes: