Together beyond standards

Equivalència dels pneumàtics

L'objectiu fonamental de la inspecció ITV és comprovar l'estat general i els elements de seguretat del vehicle.

LA ITV

Comprova l'homologació dels teus pneumàtics

Abans de canviar els pneumàtics del teu vehicle has de tenir en compte que aquests han de complir amb els requisits adequats per a cada tipus de vehicle i model.
Recorda que els pneumàtics del teu vehicle han d'estar homologats pel fabricant, com també les seves dimensions, característiques i configuració o els seus equivalents.
En el mateix eix, tots els pneumàtics han de ser del mateix tipus.

Pneumàtics equivalents:

 

ÍNDEX DE CÀRREGA

L'índex de capacitat de càrrega ha de ser igual o superior al de qualsevol dels pneumàtics que figuren en la targeta ITV del vehicle.

CATEGORIA DE VELOCITAT

La categoria de velocitat ha de ser igual o superior a la de qualsevol dels pneumàtics que figuren en la targeta ITV del vehicle.

LLANDA

La llanda ha de ser l'adequada per al pneumàtic muntat.

INTERFERÈNCIES

No poden existir interferències entre el pneumàtic i altres parts del vehicle.

AMPLE DE VIA

No s'ha de superar la tolerància de +30 i -30 mm en l'ample de via que consta a la targeta ITV del vehicle.

SENTIT DE GIR

Que es respecti el sentit de gir del pneumàtic.

TOLERÀNCIA DIMENSIONAL

Tolerància admesa del diàmetre nominal exterior entre + 3% i - 3%

 

 

Els pneumàtics marcats amb sigles FRT, pneumàtics de gir lliure, estan muntats exclusivament en eixos portadors. Ni direccionals ni motrius.

S'ha d'entendre com a eix portador qualsevol eix d'un vehicle automotriu que no sigui un eix de tracció o direcció, (per exemple, l'eix posterior d'un vehicle amb direcció i tracció a l'eix davanter).

Comprova l'homologació dels teus pneumàtics

Comprova el teu Pneumàtic

Pneumàtic equivalent

Pneumàtic no equivalent


Informació sobre el pneumàtic:

Subscriviu-vos al butlletí d'Applus+ Iteuve
Applus+ Iteuve Respon

Estamos a su disposición para resolver sus dudas y sugerencias en nuestros canales de Twitter y Facebook. Le esperamos.