Together beyond standards

Servei ITV

L'objectiu fonamental de la inspecció ITV és comprovar l'estat general i els elements de seguretat del vehicle.

LA ITV

La ITV en 10 passos

L'objectiu fonamental de la inspecció ITV és comprovar que tant l'estat general com els elements de seguretat del vehicle es troben en unes condicions de manteniment mínimes, que permetin que el vehicle pugui circular sense representar un perill ni per als seus ocupants ni per a qualsevol altra persona o element que es trobi a la via pública. També es comprova que el vehicle compleixi uns requisits mínims de respecte al medi ambient.

En la inspecció se seguiran els criteris tècnics descrits al "Manual de procediment d'inspecció de les estacions ITV."

Passant la ITV en una estació Applus+ Iteuve tindrà la seva ITV al dia i obtindrà el millor servei. D'aquesta manera, s'assegura que el cotxe compleix amb els nivells de seguretat i respecte al medi ambient necessaris per a una conducció responsable.

Video ilustrativo de la ITV en 10 pasos.

Ver video
Pas 1

Sol·licitud d'Inspecció

En arribar a la teva estació Applus+ Iteuve, has d'adreçar-te a les oficines amb la documentació del vehicle, on el nostre personal estarà encantat d'atendre't en la inspecció del vehicle.

Pas 2

Emissions Contaminants

Mesurarem els nivells d'emissió contaminant i el soroll, en el cas de les motocicletes i els ciclomotors, per garantir que no se superen els límits establerts.

Pas 3

Exterior

Revisem que l'eixugaparabrises funcioni correctament i que l'estat de les portes i els mecanismes garanteixin la obertura i el tancament. També es comprova que els vidres estiguin convenientment homologats i sense trencaments que afectin el camp visual, i que el nombre de miralls retrovisors sigui el necessari, que tots estiguin en bon estat i les seves fixacions siguin òptimes.

Pas 4

Interior

Es comprova que els seients siguin els adequats i estiguin perfectament ancorats a la carrosseria, que disposin dels cinturons de seguretat reglamentaris amb especial atenció al seu funcionament i sistemes de fixació i ancoratges i, en cas de portar sistemes de retenció infantil, que siguin els adequats.

Pas 5

Enllumenat i senyalització

El regloscopi ens permetrà revisar l'estat de conservació i reglatge de les llums del vehicle per permetre una conducció nocturna segura.

Pas 6

Suspensió

Mitjançant el banc de suspensions revisarem l'eficàcia, l'estat i equilibratge de les suspensions amb el vehicle en marxa.

Pas 7

Frens i Direcció

Utilitzant el frenòmetre, revisarem l'equilibratge dels frens.

Pas 8

Plaques detectores de folgances

Simularem, en parat, moviments del vehicle en marxa. Així podrem comprovar el nivell de desgast en sistemes com la suspensió, la direcció o la frenada.

Pas 9

Inspecció en Fossa

La fossa ens permet revisar en detall els eixos, el bastidor, els frens, la direcció i la suspensió del teu vehicle.

Pas 10

Fi d'inspecció

Un cop finalitzada la inspecció, et comentarem els resultats. Si ha estat un èxit, et lliurarem l'informe i l'adhesiu ITV. Si hi ha defectes greus o molt greus, t'informarem quins són, què reparacions són necessàries i quan has de tornar.

Subscriviu-vos al butlletí d'Applus+ Iteuve
Applus+ Iteuve Respon

Estamos a su disposición para resolver sus dudas y sugerencias en nuestros canales de Twitter y Facebook. Le esperamos.